Menu

Årshjul

Formål: At hvert årgang fremover løfter deres andel til glæde for alle.

Mål: At VB’s medlemmer er bekendte med klubbens liv og traditioner således vi alle får endnu mere lyst til at deltage og bakke op om disse på en bæredygtig måde.

To årgange som ansvarlige: Tanken er at den ældste årgang er primær ansvarlig. Den anden årgang går til hånde og gør sig erfaringer til året efter.