Årshjul

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Print

Hold musen over eller tryk på det enkelte felt for at få informationer frem. I hvert felt er et link til en beskrivelse af arbejdsopgaverne. Felterne med rødt indikerer arrangørerne af aktiviteten.

Formål: At hvert årgang fremover løfter deres andel til glæde for alle.

Mål: At VB’s medlemmer er bekendte med klubbens liv og traditioner således vi alle får endnu mere lyst til at deltage og bakke op om disse på en bæredygtig måde.

To årgange som ansvarlige: Tanken er at den ældste årgang er primær ansvarlig. Den anden årgang går til hånde og gør sig erfaringer til året efter.