Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 22. jan. 2020

Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 22. jan. 2020

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

  Tidspunkt & sted

  Dato: 22. Januar 2019

  Tidspunkt: 19.00

  Sted: Cafeen i klubhuset, Sofievej 31, 9000 Aalborg

  Indkaldelse

  Kære alle medlemmer i Vejgaard Boldspilklub

  I indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling.

  Indkaldelsen kommer efter, at der til Generalforsamlingen i tirsdags d. 5.november 2019, ikke opstillede nok personer til, at det var muligt at stille et Forretningsudvalg, hvorfor en Ekstraordinær Generalforsamling er nødvendig.

  Datoen for den Ekstraordinære Generalforsamling skyldes, at der er brug for tid til, at afdelingernes ledelser og det nuværende midlertidige Forretningsudvalg kan få afstemt med hinanden og komme med et reelt udspil i forhold til, hvordan det fremadrettede ledelsesarbejde i VB skal foregå. Herunder forstås organisering, beslutningskompetence og samarbejde mellem udvalg og afdelinger. Der vil særskilt blive arbejdet på etablering af økonomiudvalg.

  Det midlertidige Forretningsudvalg vil senere komme med nærmere detaljer om, hvilke arbejdsopgaver, der ligger i Forretningsudvalget, så det er synligt hvad man kan engagere sig i, hvis man stiller op og bliver valgt ind i Forretningsudvalget.

  Da der fra nu og ind til den ekstraordinære Generalforsamling ikke er et reelt valgt Forretningsudvalg, vil der i den mellemliggende tid ikke blive truffet nye beslutninger eller igangsat nye tiltag fra øverste ledelse. Alle akutte henvendelser vil blive taget hånd om, men derudover vil man kunne opleve radiotavshed. Afdelingernes ledelser vil fortsat fungere som hidtil og alt hvad der er igangsat og fungerer, kører videre som hidtil.

  I den mellemliggende periode vil vi her fra gerne opfordre til, at hvis man har forslag til ændringer i Vejgaard Boldspilklub´ s vedtægter, har vi oprettet et dokument til selv samme formål. 

  Dokumentet udfyldes og sendes til Forretningsudvalget på mail: fu@vejgaard-bk.dk

  Forslagene vil blive taget op på den Ekstraordinære Generalforsamling til behandling og afstemning. 

  Dokumentet er vedhæftet dette opslag, ligeledes er Vejgaard Boldspilklub´ s vedtægter, referatet fra Generalforsamlingen i tirsdags, samt den foreløbige dagsorden for den Ekstraordinære Generalforsamling. 

  Forslag til vedtægtsændringer skal være Forretningsudvalget i hænde 15 dage før afholdelsen, dvs. deadline er d. 7.januar 2020.

  Med Venlig hilsen 

  Det Midlertidige Forretningsudvalg

  Morten Stavad, Pernille Skyum og Gitte Holt

  Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af referent og dirigent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4.  Indkomne Forslag
   1.  Indkomne forslag til vedtægtsændringer
  5. Valg til Forretningsudvalget. Min 3 og max 5 i udvalget.
  6. Valg af min. 1 og max 2 suppleanter.
  7. Godkendelse af ekstern revisor
   1. Kvist&Jensen er åben for genvalg.
  8. Godkendelse af ekstern revisor suppleant
  9. Eventuelt
   1. VB – samarbejde (Karin Størkersen)
   2. VB-sangen

  Referat fra ordinær generalforsamling

  Vedtægter

  Del på facebook
  Facebook
  Del på twitter
  Twitter
  Del på linkedin
  LinkedIn
  Del på pinterest
  Pinterest
  Del på whatsapp
  WhatsApp
  Del på skype
  Skype
  Del på print
  Print
  Luk menu
  Close Panel