Indkaldelse til Generalforsamling i VB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
  • Klubben
  • >
  • Indkaldelse til Generalforsamling i VB


Tirsdag d. 10.november kl 19.00 vil der blive afholdt Ordinær Generalforsamling i cafeen i Vejgaard Boldspilklub.

Da det nuværende Forretningsudvalg blev valgt på den ekstraordinære Generalforsamling tilbage i januar, er alle Forretningsudvalgets nuværende medlemmer på valg. Steen Bukdahl, Jørgen Dissing  har valgt at genopstille. Gitte Holt og Morten Stavad genopstiller ikke.

Der skal dermed findes et til 3 nye medlemmer til forretningsudvalget.

Gitte Holt har varetaget ansvarsposten omkring kommunikation, der primært knytter sig til besvarelse af diverse mails, lave opslag på vegne af Forretningsudvalget og deltage i Forretningsudvalgets møder.

Der skal på den Ordinære Generalforsamling også vedtages budget for 2021, da 1. budgetudkast ikke blev vedtaget på den Økonomiske Generalforsamling i august.

Samtidig skal vi også have uddelt pokaler. Pokalerne der skal uddeles er nogle i kan indstille til. Der er til dette opslag vedlagt beskrivelse af pokalerne og hvem der sidste år modtog dem og på hvilken baggrund.

Forslag skal det være Forretningsudvalget i hænde senest d.30.oktober 2020.
Forslag til vedtægtsændringer skal være Forretningsudvalget i hænde senest d. 19.oktober 2020.

Alle forslag og indstillinger til pokaler sendes til mail: fu@vejgaard-bk.dk

Dagsordenen for den Ordinære Generalforsamling er dermed:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Uddeling af pokaler
4. Godkendelse af beretning for Forretningsudvalget
5. Godkendelse af beretning for Fodbold
6. Godkendelse af beretning for Forretning
7. Godkendelse af beretning for Fritid
8. Resultatopgørelse for perioden 1/1-30/9 og status pr 30/9 i indeværende regnskabsår, samt godkendelse af budget for næste regnskabsår
9. Indkomne forslag
10. Valg af minimum 4 og maximum 5 medlemmer til Forretningsudvalget
11. Valg af minimum 1 og maximum 2 suppleanter
12. Godkendelse af ekstern revisor
13. Godkendelse af ekstern revisorsuppleant
14. Eventuelt

 

Relateret begivenhed

Anbefalede nyheder fra Klubben

Kommende begivenheder