Lukning af klubhus forsætter

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
 • Klubben
 • >
 • Lukning af klubhus forsætter

Med den seneste udmelding for forbliver klubhus lukket frem til 5.4.2021. Den glædelige undtagelse er dog at forsamlingsforbudet hæves fra 5 til 25 personer ved udendørs træning.

I skal være opmærksom på at 25 personer inkludere spilere, trænere, ledere og ikke mindst dommere.

Der vil i begrænset omfang være adgang til toiletter i klubhuset.

———————-

Vi har modtaget følgende fra Aalborg kommune.

Til foreninger, samråd, aftenskoler, forsamlingshuse, daghøjskoler, frivillig sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.

Som I sikkert er bekendte med, så forlængede Statsministeren i går de nuværende restriktioner for bl.a. forenings- og fritidslivet frem til og med den 5. april 2021. Dog med den glædelige undtagelse, at ”Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.”

Det vil sige, at nedenstående er gældende pr. 1. marts 2021

 • Alle indendørs aftenskole-, daghøjskole-, forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter skal fortsat aflyses og lukkes ned frem til og med den 5. april 2021
 • Alle klub- og foreningslokaler, omklædningsrum, toiletter, cafeterier, værksteder, mødelokaler, motions- og fitnesslokaler, idrætshaller og sale, svømmehaller, badelande mv. skal, som udgangspunkt, fortsat holdes lukket frem til og med den 5.april 2021
 • Udendørs foreningsaktiviteter kan dyrkes fra d. 1. marts, men vil være underlagt forsamlingsforbud på max 25 personer inklusiv træner/instruktør – for alle aldersgrupper
 • Alle arrangementer – både udendørs og indendørs – af social karakter, skal fortsat aflyses
 • Efter nærmere aftale med Fritidsområdet kan professionelle idrætsudøvere fortsat anvende indendørs faciliteter, som er lukket for den øvrige offentlighed – før, under og efter udøvelse af deres idræt. Dette kræver dog dokumentation fra det enkelte specialforbund

For foreninger, hvor opretholdelse af dyrevelfærd er påkrævet, vil det fortsat være muligt at tilgå lokalerne, i det omfang det er nødvendigt (akvarieforeninger, brevdueforeninger, rideklubber m.fl.).


Anvendelse af fritidsfaciliteter/klubhuse

For kommunale fritidsfaciliteter/klubhuse er følgende gældende:

Fodboldanlæg:
”Park og Natur” oplyser, at I henhold til vedligeholdelsesaftalerne med fodboldklubberne, så er alle boldbaner lukket i perioden 1. november til 1. april. Dog er undtaget de klubber som har en lysbane, altså en vinterbane og/eller en kunstgræsbane, de må benyttes. Vejret vil være afgørende for om boldbanerne kan åbnes til 1. april eller evt. tidligere. ”Park og Natur” følger sagen nøje.

Klubhuse mv.

 • I forbindelse med afviklingen af udendørs aktiviteter, vil der, hverken før eller efter, fortsat ikke være adgang til de kommunale fritidsfaciliteter/klubhuse – herunder omklædningsfaciliteter
 • Fritidsfaciliteter/klubhuse kan åbnes for administrativt arbejde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. I tilfælde af, at en forening/bruger benytter sig af denne mulighed, så er det den enkelte forening/bruger, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, antal personer mv.
 • Der kan i begrænset omfang være adgang til toiletter, forudsat at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. Det er foreningen/brugeren af fritidsfaciliteten/klubhuset, der bestemmer, om der skal være adgang til toiletterne, herunder vurderer i hvilket omfang. Det er den enkelte forening/bruger, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, undgå kødannelse mv.

Såfremt fritidsfaciliteter/klubhuse ligger i tilknytning til en skole, er det brugerens/klubbens eget ansvar, at koordinere med den pågældende skole vedr. ovennævnte.

Det vil være tilladt for foreninger, at hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i disse lokaler er ikke tilladt.

Efterleves ovennævnte retningslinjer ikke må det forventes, at den pågældende facilitet lukkes.
For selvejende/privat ejede fritidsfaciliteter/klubhuse anbefaler Aalborg Kommune følgende:

 • I forbindelse med afviklingen af udendørs aktiviteter vil der, hverken før eller efter, fortsat ikke være adgang til de selvejende/private fritidsfaciliteter/klubhuse – herunder omklædningsfaciliteter
 • Selvejende/private fritidsfaciliteter/klubhuse kan åbnes for administrativt arbejde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. I tilfælde af, at denne mulighed benyttes, så er det den selvejende/private facilitet, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, antal personer mv.
 • Der kan i begrænset omfang være adgang til toiletter forudsat at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. Det er den selvejende/private facilitet, der bestemmer, om der skal være adgang til toiletterne, herunder vurderer i hvilket omfang. Det er den selvejende/private facilitet, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, undgå kødannelse mv.

Kommunens folkeskoler må gerne benytte haller til idrætsundervisning. Såfremt en skole har behov for adgang til hal/sal, så er det den enkelte skole der tager kontakt  for, at koordinere adgang til faciliteten.

Det vil være tilladt for foreninger, at hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i disse lokaler er ikke tilladt.

 

Det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves.

Se nærmere på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk – alternativt, om nødvendigt, kontakte forvaltningen.

I forbindelse med ovenstående sikrer Forvaltningen fortsat, at alle bookede timer i haller og sale afbookes.

 

Til jeres orientering arbejder Aalborg Idrætspark, Fritidsområdet og Landdistriktsafdelingen hjemmefra foreløbig til og med den 5. april 2021.

Afslutningsvis vil vi endnu engang gerne kvittere for den store forståelse og tålmodighed, vi møder hos jer alle. Vi oplever, at I alle fortsat tager et stort medansvar og tager situationen alvorligt. TAK for det.

Læs også

Anbefalede nyheder fra Klubben

Kommende begivenheder