Økonomisk General Forsamling den 25. april 2017 – til hjemmeside

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
  • Klubben
  • >
  • Økonomisk General Forsamling den 25. april 2017 – til hjemmeside

Økonomisk General Forsamling den 25. april 2017


Regnskabet for 2016 er endnu ikke færdiggjort.


FU indstiller at general forsamling gennemføres på trods af dette.
Dette godkendes.

Forslag til budget 2018 skal godkendes.
Endeligt budget 2018 godkendes på General forsamling i november.
Udleveret er regnskab sendt til revisor for 2016 og budget 2017 og 2018.

Regnskab og budget gennemgås.

Bemærkninger til regnskab 2016
Kan vi gøre det muligt at se for hver afdeling forbrug ift materialer hos Kent?
Vil det være muligt at sende kontoudtog fra bogføringsansvarlig hver anden måned? 
Gennemse indhold i materialer ungdom. Er tøj til trænere konteret under materialer ungdom eller trænere? Gennemse træner og uddannelse. Er der blevet søgt korrekt tilskud?
Hvor er sportslig ledelse?
Ovenstående punkter drøftes med formænd/udvalg i maj.

Regnskab 2016 er godkendt

Bemærkninger til budget 2018
Budgettjek 2017 i maj med hver afdeling med udgangspunkt i de konkrete afdelingers konti. Opm. på tilretning af budget 2018.

Udkast til budget 2018 er godkendt.

Med Venlig Hilsen
Pernille Skyum
FU

Anbefalede nyheder fra Klubben

Kommende begivenheder