Opdatering af Corona regler

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
 • Klubben
 • >
 • Opdatering af Corona regler

Med ændringerne udmeldt den 6.5, betyder det følgende for VB

 • Klubhuset er forsat lukket.
 • Toiletter er forsat åbne i begrænset omfang

Disse regler er gældende indtil vi modtager nyt

Brevet fra kommunen kan læses her:

Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, frivillige sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.

Som led i genåbningsplanen er der nye retningslinjer gældende pr. 6. maj 2021. De væsentligste ændringer er oplistet nedenfor.

Bemærk i øvrigt, at nedenstående retningslinjer kun finder anvendelse for de aktiviteter som er genåbnet jf. gældende bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind mv. og Covid-19- test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af Covid-19.

Kulturministeriet opdaterer løbende deres information om hvilke indendørs aktiviteter, der er genåbnet samt hvilke restriktioner, der gælder for disse på: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

De største ændringer finder sted på idrætsområdet.

Indendørs Idræt

 • Der er nu muligt at holde åbent for indendørs idrætsaktiviteter for personer på 18 år og derover. For personer over 18 år og under 70 år må der dog kun holdes åbent for ikke-kontaktsport
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal 
 • Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. For idrætsaktiviteter i foreningsregi er kontrollen af coronapas foreningens ansvar. Det vil være op til foreningen at beslutte, om kontrollen eksempelvis skal foretages af træneren eller bestyrelsen. Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning.Børn under 18 år og voksne over 70 år kan dyrke alle former for idræt – også selvom det ikke er i organiseret regi

Udendørs Idræts- og foreningsliv

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal

Omklædningsrum og klublokaler

 • Omklædningsrum skal fortsat holdes lukkede
 •  
 • Klub- og foreningslokaler kan anvendes til afvikling af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, ellers skal disse lokaler fortsat holdes lukkede (her afventes præcisering fra Kulturministeriet. Når den foreligge vil I blive orienteret)
 •  
 • Toiletter er fortsat åbne i begrænset omfang

Forsamlingshuse

 • Forsamlingshuse må åbne for udlejning til private fester, under hensyntagen til gældende regler om forsamlingsloft og arealkrav.

Aftenskoler

 • Aftenskoler kan afvikle organiserede idræts- og bevægelsesaktiviteter ved overholdelse af forsamlingsloft og arealkrav.

Det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves.

Da vi er bekendt med, at der forsat er uafklarede spørgsmål i forbindelse med den aktuelle genåbning, henviser vi til Kulturministeriets hjemmeside, som løbende bliver opdateret: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk
 
I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk – alternativt, om nødvendigt, kontakte forvaltningen. 
 

Når der sker nyt vil I blive orienteret.

Læs også

Anbefalede nyheder fra Klubben

Kommende begivenheder