Støt VB under Covid-19

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Som resten af Danmark er Vejgaard Boldspilklub(VB) ramt af Covid-19. Det ses på forskellige aspekter. Klubben er lukket ned, låst af og inspektøren er sendt hjem.

På trods af klubbens nedlukning har vi fortsat vores vanlige udgifter på trænergodtgørelser, vedligehold af VB´s baner, el, vand og varme i klubhuset og det er her kære VB´er, at du spiller en altafgørende rolle. VB har brug for at du udviser VB-ånd og yder dit bidrag til, at klubben også er der efter Covid-19. Vi udsendte kontingentopkrævning i marts, mange af jer har allerede betalt og til jer skal lyde en stor tak. Vi håber og opfordrer til, at jer der endnu ikke har betalt, vil få det gjort hurtigst muligt.
Der vil i henhold til anbefalingerne fra DIF ikke blive tilbagebetalt eller nedsat kontingent for perioden, hvor VB er lukket ned. Dette er med afsæt i, at kontingentet er udtryk for betaling af et medlemskab i VB og ikke betaling for en specifik ydelse.

Som det ser ud lige nu får Covid-19 ikke indflydelse på trænergodtgørelser. Alle trænere i VB, der modtager godtgørelse, vil dermed kunne forvente, at dette også gør sig gældende for denne forårssæson. Dette er med afsæt i, at nedlukningen på nuværende tidspunkt gælder et par uger ind i den ordinære sæson. Hvis der kommer krav om yderligere nedlukning, vil der evt. træffes nye beslutninger om udbetaling af trænergodtgørelser og der vil i så fald udsendes en ny orientering fra Forretningsudvalget.

Kampfordelerfunktionen bliver fortsat varetaget, men der er selvfølgelig lidt stille på linjen pt, da det spændt afventes, hvornår det evt tænkes at forårssæsonen vil kunne påbegyndes. Så snart der kommer en udmelding om at turneringerne kan startes/ fortsættes, vil vores afdelingsformænd sætte sig sammen med kampfordeler og sportslig ansvarlig fra FU, Steen Bukdahl. Det vil her blive aftalt nærmere, hvordan sæsonen kommer til at udforme sig. Ligeledes vil det blive vurderet, hvorvidt det giver mening/ er muligt at afholde en fælles sæsonopstart for ungdom.

Vores nye Økonomiudvalg i VB har de sidste måneder arbejdet hårdt på at få regnskabet for 2019 færdiggjort og det er nu ved at være helt på plads. Budgettet for 2020 og 2021 er ved at blive tilrettet. Regnskabet for 2019 og budgettet for 2020 og 2021, vil blive præsenteret på den Økonomiske Generalforsamling. Datoen for den Økonomiske Generalforsamling er endnu ikke fastlagt pga forsamlingsforbud under Covid-19, men vil blive meldt ud, så snart muligheden for det foreligger.

Vores sponsoransvarlige arbejder som altid på at lave sponsoraftaler, men usikkerheden for fremtiden lurende for de fleste private virksomheder giver vores sponsoransvarlige svære arbejdsbetingelser. Også her kan du kære VB´er give en hjælpende hånd. Udover at støtte VB opfordrer vi til, at du også støtter VB´s mange sponsorer. Dette gør du bedst ved at handle lokalt. Alle er hårdt ramt i denne tid, kun ved at stå sammen og hjælpe hinanden sikrer vi, at alle også er der efter Covid-19.

Selvom alt er lukket ned lige nu, arbejdes der i kulissen hver dag på, at VB er klar så snart vi får lov at åbne op igen.

Med disse ord kan hermed kun opfordres til:

  • Betal kontingent.
  • Er i ikke allerede medlem, kan i støtte klubben ved at melde jer ind som passivt medlem.
  • Støt vores sponsorer ved at handle lokalt.
  • Mød op og deltag i den Økonomiske Generalforsamling, når datoen er fastsat.
  • Pas på jer selv og hinanden.

Vi glæder os til at se jer alle igen i Vejgaard Boldspilklub.

På vegne af Forretningsudvalget i VB

Gitte Holt, kommunikationsansvarlig i VB

Tags: 

Anbefalede nyheder fra Klubben

Kommende begivenheder