Ungdomsformand i VB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

 

Hvad giver det og hvad kræver det at være ungdomsformand i Vejgaard Boldspilklub?

Du får mulighed for indflydelse, beslutning og skal sørge for at andre får det ligeså. Rollen som ungdomsformand er en fantastisk arena til at udvikle sine lederkompetencer. Du skal motivere andre, holde overblik, involvere, engagere og sætte rammer for andre frivillige. Og det positive engagement smitter og kommer mangefold retur. Du får kendskab til nogle fantastiske mennesker der, ligesom dig, gladeligt gør en frivillig indsats.

 

Hvad skal du i praksis gøre?

 • Vise dig på anlægget til træninger, understøtte frivillige, afklare spørgsmål, forberedelse og deltagelse i møder.
 • Løse ungdomsformandens opgaver
 • Tidsforbrug: 3-7 timer ugentligt.

 

VBs ungdomsafdeling er ledet af en ungdomsformand med ansvar for ungdomsudvalget og daglig ledelse af afdelingen. Afdelingen berører både drenge og piger, og rækker helt fra U4 til U17. Der er ca 400 medlemmer og over 100 frivillige i alt fra trænere til kagebagere. Siden 2015 har Jesper Larsen koordineret ungdomsudvalget og siden 2018 været ungdomsformand.

 

Ungdomsformanden har støtte i ungdomsudvalgets medlemmer, der hver især er ansvarlige for forskellige opgaver. Ungdomsudvalgets medlemmer er både forældre der er koordinatorer, trænere eller frivillige derudover. Udvalget mødes ca 6-8 gange om året. Udover repræsentation til Formandsmøderne (sammen med Forretningsudvalget i VB´s sportslige ledelse) løser ungdomsudvalget følgende opgaver:

 

Ungdomsudvalgets opgaver, ikke udført af ungdomsformanden:

 • Medlemsliste ajourføring og håndtering af restancer (Peter og Signe)
 • Oprettelse af nyeste årgange (Lars L.)
 • Ung-trænere hos U4-10 (Lars A.)
 • Fodboldskole i sommerferien (Aksel)
 • Integrationshjælper (DBU-ansvarlig) (Klaus)
 • Årshjul opgaver vedr. Ungdom (Tina)
 • Træner- og spillermaterialer (Annette)
 • Bestilling af indendørs træningstider (Lars J)

 

Ungdomsformandens opgaver:

 • Træner- og koordinatormøder 2 gange årligt
 • Træningstider (fodboldudvalget)
 • Formidling af informationer fra klub til årgange (mail og frivilligforum)
 • Hjælpe kampfordeler med tilmelding af turneringshold
 • Svare på henvendelser fra hjemmeside og FB
 • Kontaktliste ajourføring
 • Trænerrekruttering og -kontrakter
 • Forvaltning af økonomien (budget og opfølgning)

 

Endnu ikke udførte opgaver:

 • Pigedag
 • Pigeraket
 • Kursusplanlægning (DGI & DBU)

Anbefalede nyheder fra Ungdom

Kommende begivenheder