Ledelsen i Vejgaard Boldspilklubs senior afdelingen er splittet op i et dameudvalg og i et herreudvalg.

Dameudvalget varetager hele dameafdelingens interesser i Vejgaard Boldspilklub. Udvalget vælger selv et medlem som har sæde i fodboldudvalget.

Herreudvalget varetager hele herreafdelingens interesser i Vejgaard Boldspilklub. Udvalget vælger selv et medlem som har sæde i fodboldudvalget.