Menu

Klubben

I underpunkter til dette afsnit, finder du en række informationer om vores klub. Både nutiden i form af nugældende vedtægter, FU m.v. men også fortiden i form af vores historiefortælling. Hvor det er relevant, kan du også finde en oversigt over de relevante personer for de enkelte punkter.

Luk