Menu

Ordensreglement

image

I Vejgaard Boldspilklub stræber vi efter at sikre, at alle vores besøgende får en positiv og mindeværdig oplevelse ved vores fodboldkampe. For at opretholde en atmosfære præget af orden, sikkerhed og respekt, har vi fastlagt følgende regler, som bedes nøje overholdt af alle vores gæster:

 1. Ordensreglementet gælder for alle fodboldkampe på Spar Nord Arena. Dette regelsæt er obligatorisk og gælder for samtlige arrangementer på vores stadion.
 2. Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er ikke tilladt på stadion og vil blive politianmeldt. Vi tager håndhævelsen af narkotikapolitikken alvorligt og samarbejder tæt med myndighederne.
 3. Vær ansvarlig med alkohol - tydeligt berusede personer har ikke adgang. Personer, der opfattes som tydeligt berusede, vil ikke blive tilladt adgang til Spar Nord Arena.
 4. Hvis du er under 18 år, må der ikke skænkes alkohol til dig. Dine ældre venner skal heller ikke købe for dig. Hav venligst et foto-ID klar, hvis du ser ung ud. Vi håndhæver aldersgrænsen for alkoholkonsum konsekvent og beder de unge om at medbringe en gyldig identifikation.
 5. Hos Vejgaard Boldspilklub prioriterer vi sikkerhed og respekt. Enhver form for vold eller trusler om vold mod personale, kontrollører, spillere, dommere eller andre gæster vil medføre øjeblikkelig bortvisning og mulig politianmeldelse. Vi har nultolerance over for vold og aggression.
 6. Vis respekt over for hinanden. Utryghedsskabende eller aggressiv adfærd over for andre gæster accepteres ikke. Vi opfordrer til en respektfuld og positiv atmosfære for alle besøgende.
 7. Følgende må ikke medbringes på Spar Nord Arena:
  • Våben eller våbenlignende genstande
  • Drikkevarer og mad
  • Flasker, bægre, krus eller dåser, som kan gå i stykker eller splintres
  • Fyrværkeri, romerlys, laserpenne eller andre pyrotekniske genstande
  • Mekanisk drevne støjinstrumenter, f.eks. kompressorhorn. Disse genstande er forbudt af hensyn til sikkerheden.
 8. Det er desuden forbudt for gæster at gøre følgende eller lignende på Spar Nord Arena:
  • Kaste med genstande
  • Maskere sig
  • Forsere afskærmninger ind til banen og spillerområdet
  • Klatre op i tv-tårne, hegn, belysningsanlæg, bygninger og facader
  • Ytre had, racistiske, homofobiske, sexistiske eller andre diskriminerende tilråb mod dommere, spillere eller andet publikum. Vi respekterer mangfoldigheden og fordømmer diskriminerende adfærd.
 9. Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med Vejgaard Boldspilklub. Dette inkluderer salg af varer og tjenester, indsamling af data samt lyd- og billedoptagelser med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed, f.eks. videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning, karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.
 10. Respekter opstillede afspærringer. Afspærringer er opstillet af sikkerhedsårsager og bør respekteres af alle besøgende.
 11. Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning. Vi opfordrer alle gæster til at overholde reglerne for at sikre en positiv og sikker oplevelse for alle.

Vi takker dig for din forståelse og samarbejde. Sammen kan vi skabe en enestående fodboldoplevelse på Spar Nord Arena.

Luk