Menu

VB standarder

'VB standarder' er FUs intiativ og arbejde med at implementere den strategi FU23 er valgt på

Dette vil sige, at strukturer, rammer og forhold defineres og organiseres, så samtlige VB-medlemmer – aktive som passive – kan få svar på, hvad deres VB-medlemskab omfatter. Hvad får man, hvad koster det, hvad skal man levere - og hvorfor?
FU gør dette med fokus på at kvalitetssikre og ensarte tilgangen i alle klubbens tilbud og dermed samle klubben så fællesskab og sammenhold styrkes i VB.

VB standarder opdateres her og kommunikeres i relevante sammenhænge.

VBs hjemmekampe: Formål, ansvar og afvikling af hjemmekampe for VBs hold og årgange; herunder Match-days og førsteholdskampe (efterår 2023).
(FU, august 2023) 

Luk