Menu

2023

Primær ordinær

Generalforsamling 2023

Tirsdag d. 14. november, kl. 19.00 i klubhuset

 

Forretningsudvalget (FU) indkalder hermed VBs medlemmer til den primære ordinære generalforsamling 2023 jfr. vedtægterne §6. Alle medlemmer – aktive såvel som passive – er stemmeberettigede. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere af en forælder.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Godkendelse af beretning for Forretningsudvalget
 4. Godkendelse af beretning for Fodbold
 5. Godkendelse af beretning for Forretning
 6. Godkendelse af beretning for Fritid
 7. Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 30/9 og status pr. 30/9 2023, samt budget for 2024
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af minimum 2 og maksimum 3 medlemmer af Forretningsudvalget – på lige år
 10. Valg af minimum 2 og maksimum 3 medlemmer af Forretningsudvalget – på ulige år
 11. Valg af minimum 1 og maksimum 2 suppleanter – hvert år
 12. Godkendelse af ekstern revisor – hvert år
 13. Godkendelse af ekstern revisorsuppleant – hvert år
 14. Eventuelt

Dagsorden jfr. vedtægternes §7. Under pkt. 9 og 10 vælges 3 til 5 nye medlemmer af FU, da alle nuværende FU-medlemmer enten har trukket sig eller ikke genopstiller.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Pkt. 8 på dagsordenen giver generalforsamlingen mulighed for at drøfte og beslutte forslag der er FU i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen – brug venligst denne formular. Forslag til vedtægtsændringer skal være FU i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen – brug denne formular, tak.

Hyldest af træner/leder indsatser i VB

Foruden den fastlagte dagsorden byder traditionen også, at generalforsamlingen hylder trænere, ledere, klubstøtter, m.fl., som har gjort en stor og anerkendelsesværdig indsats i VB. FU opfordrer medlemmerne til at indstille kandidater til de klassiske VB pokaler: se her på hjemmesiden.

 

FU, 21. okt. 2023

Luk