Menu

Kurt og VB-millionerne - historien om VBs ældste, nulevende æresmedlem

Fortalt af æresmedlem Kurt Luther, og med supplerende ord af Lars Thomsen

 

Når man sætter sig til at kigge holdbilleder og tjekke holdkort fra årene 1935-1960, så finder man ikke navnet Kurt Luther! Og når man tjekker navnene på de personer, som har siddet i klubbens hovedbestyrelse gennem alle årene, og på de personer, som har modtaget pokaler og andre hædersbevisninger, så finder man heller ikke navnet Kurt Luther! Før i 2005, hvor Kurt blev udnævnt til æresmedlem i VB. Et bevis på, at man ikke behøver at have været helt fremme i rampelyset, for at have gjort sig fortjent, endog meget fortjent, til klubbens fornemste hæder!

Far og søn

Historien om Kurt og VB begyndte på helt traditionel vis. Kurt er født i 1925, men har aldrig selv spillet fodbold i VB. Men da sønnen Claus begyndte i VB i 1956, blev far Kurt dog hurtigt overtalt til at gå med i Ungdomsudvalget (foto: 3.generationer af Familien Luther):

- Leif Bruno Sørensen var dengang formand for ungdomsudvalget og han sagde til mig, at jeg skulle tage mig af afdelingen, hvor Claus spillede. Og så måtte jeg jo gøre det. Jeg skulle alligevel følge Claus, så det passede egentlig fint. Og efter noget tid ville klubben så gerne have, at jeg skulle varetage posten som kasserer i Ungdomsafdelingen. Det ville jeg sådan set godt hjælpe med - på én betingelse: Jeg ville vide hvor meget jeg havde at gøre med?!

Svaret på dette yderst rimelige spørgsmål lød kr. 70,- og det var jo stort set ingenting. Heller ikke for datidens penge. Kurt og Leif Bruno søgte derfor, og fik, bestyrelsens tilladelse til at starte op med salg af juletræer, for at tjene penge til arbejdet med de unge mennesker i VB. Det blev en bragende succes allerede fra år 1, hvor overskuddet lød på ca. kr. 900,- som blev fordelt mellem bestyrelsen og ungdomsafdelingen. Detaljerne om juletræssalgets historie i VB fortæller vi på et andet tidspunkt, men med dét tiltag var kimen lagt til et livslangt parløb mellem Kurt og VB, hvor den blå tråd gennem alle årene har været at tjene penge til vores klub.

Kaninavlerforeningen

Et par år senere fik Kurt en henvendelse fra den såkaldte “Kaninavlerforening”, som havde en spareforening, hvor Kurts bedre halvdel, Bitten, sparede kr. 10,- op hver uge. Foreningen ønskede dog at stoppe og Kurt fik spørgsmålet, om VB mon ville tage over? Forstået på den måde, at VB kunne overtage alle sparerne men selv skulle finde sparebudene:

- Jeg takkede ja på stedet! Uden overhovedet at have talt med nogen i klubben, men dén mulighed skulle andre ikke have. Jeg tog i klubben og fortalte hvad jeg havde sagt ja til, og klubbens formand, Svend Aaen, var ikke sen til at gribe stafetten og sammensætte en bestyrelse.

VBs Spareforening var på dén måde en realitet. Kurt var aldrig selv sparebud, og sad for den sags skyld heller ikke i Spareforeningens bestyrelse, men Kurt havde altså sin andel i en af de mest succesfulde støtteforeninger i klubbens historie. Dén historie fortæller vi i øvrigt også i detaljer på et andet tidspunkt.

Penge at tjene på bankospil

I midten af 60’erne var Kurt fortsat en af frontløberne for nye tiltag til at skaffe midler til VB. Eksempelvis blev der hver søndag aften afholdt andespil i lokalerne på Enghavevej i Vejgaard. I disse år måtte Kurt og Bitten tidligt hjem fra sommerhuset hver søndag, for Kurt skulle sammen med 6-8 andre frivillige hjælpere møde ind kl. 17.00 for at gøre klar til aftenens bankospil. ”Krølle-Opråber” tog sig af nummeropråbet, og Kurt og de øvrige hjælpere gik rundt mellem bordene og tjekkede numrene når der blev råbt banko. Det var VBs første, organiserede, ugentlige bankospil, udover de bankospil som med jævne mellemrum blev afholdt i klubhuset på Øster Sundby Vej, og selv om der var en pause mellem ophøret af spillene på Enghavevej, og begyndelsen på spillene i Møllegården, som senere førte direkte videre til det nuværende engagement i Bankocenter Danmark, så havde klubben med tiltaget på Enghavevej fået øjnene op for, at der var penge at tjene på bankospil.

VBs Venner

Også VBs tredje store støtteforening, VBs Venner, har nydt godt af Kurts store VB-hjerte. I begyndelsen af 80’erne, havde VBs Venner haft nogle svære år, hvor de frivillige kræfter havde manglet, og det havde af gode grunde også ført til manglende aktiviteter og dermed ingen indtjening til klubben:

- Det kunne jeg ikke have. Jeg snakkede med min gode ven, Knud Høfler, som jeg altid havde et rigtig godt samarbejde med, så vi greb taktstokken i 1986 og fik igen skubbet gang i VBs Venner. Præmiewhist hver torsdag aften i klubhuset, afholdelse af Sct. Hans-fest, salg af lotterier både til ungdomsafdelingens store afslutningsfest på Filstedvejens Skole, samt fra VBs campingvogn på Vejgaard Bymidte (foto ovenfor) ved Brugsen, var blot nogle af de aktiviteter, som gav gode penge til VB.

Æresmedlem

På Kurts 80-års fødselsdag, torsdag den 31. marts 2005, som Kurt fejrede i privat regi, troppede VB op og udnævnte ham til klubbens 12. æresmedlem gennem tiderne. Og på trods af den høje alder fortsatte Kurt med at være aktiv for VB. Selv efter dåbsattesten rundede de 90 år, var Kurt f.eks. stadigvæk med til at sælge juletræer fra Vejgaard Torv, hvor han hver formiddag i december trofast mødte ind (foto nedenfor: Juletræsholdet med mange navnkundige VB'ere - Kurt i forreste række, yderst til højre).

De seneste åringer har Kurt taget sig en yderst velfortjent pause fra de pengeskabende aktiviteter, for kræfterne rækker ikke længere til det. Kurt og Bitten bor dog fortsat i rækkehuset i Vejgaard, med hjælp fra kommunen og familien, og herfra bliver der stadigvæk fulgt med i klubbens ve og vel, bl.a. i resultaterne for førsteholdet. For et par måneder siden fyldte Kurt 98 år, og han er jo altså født i samme år som vores klub blev stiftet.

Hvis det kunne lade sig gøre, ville det være sjovt at finde den helt store regnemaskine frem, og lægge alle de indtægter til klubben sammen, som Kurt på forskellig vis har haft en finger med i. Det ville løbe op i millioner af kroner, som er kommet rigtig mange VB’ere til gavn og glæde! Både direkte og indirekte. Fra VBs side er der kun at sige tak - tak for de mange, mange timer og år, hvor VB har fået lov til at være en helt central del af Kurts liv.

 

Offentliggjort 26.06.2023

Luk