Menu

Nyt fra FU - december 2023

image
21. december 2023 kl. 07:55

Det nyvalgte FU har siden generalforsamlingen i midten af november haft en travl opstart, hvor både ventede og uventede opgaver er blevet løst. Internt såvel som eksternt. FU har været samlet til to møder indtil videre - mere herfra følger senere.

I første omgang har FU prioriteret at få diskuteret og fordelt ansvarsområder, ligesom etablering af kontaktinformationer har været nødvendige at få på plads. Med styr på disse ting er der blevet brugt tid på at sætte sig ind i status på de enkelte områder, og der er så småt taget hul på afholdelse af møder med bl.a. vores inspektør, Jan Bay, og med enkelte personer i andre dele af klubben. Både sportsligt og administrativt.

Herudover har FU naturligvis forholdt sig til mandatet fra generalforsamlingen i forhold til valgperioder. Altså hvilke FU-medlemmer, der er valgt for ét år, og hvilke som er valgt for to år.

Alt sammen - ansvarsområder, opdaterede kontaktinformationer og valgperioder - fremgår af dette afsnit på vores hjemmeside:

https://www.vejgaard-bk.dk/klubben/fu-bestyrelsen/

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2024, og udover nyheder på vores forskellige platforme vil vores arbejde altid kunne følges via ovennævnte link.

Luk